Monday, May 21, 2012

आकाशाला गवसणी घालणार्‍या गरुडाला पाण्याच्या एका थेंबासाठी खाली यावे लागते. खाली येणे म्हणजे त्याची हार नसते तर ती एका उंच भरारीची सुरुवात असते.

No comments:

Post a Comment