Wednesday, May 23, 2012

एका प्रसिद्ध जपानी कवितेचा मराठी अनुवाद

जे अशक्य वाटते ते स्वप्नं मला बघायचं आहे,
ज्या शत्रूचा पराभव करू शकत नाही त्या शत्रूचा मला पराभव करायचा आहे,
कुणाला सहन होत नाही ते दु:ख मला सहन करायचे आहे,
ज्या ठीकांनी धाडशी माणसं जाण्याचे धाडस करत नाही त्या ठिकाणी मला जाऊन धावायचं आहे,
ज्या वेळी माझे पाय थकले आहेत हात थकले आहेत, माझे संपूर्ण शरीर ठाकले आहेत,
पण मला समोर माझे यश दिसत आहे त्यावेळी मला माझ्या यश कडे माझे एक एक पावूल टाकायचं आहे,
त्या यशाला मला गाठ्याचे आहे, मला त्या यश प्राप्ती साठी संघर्ष करायचा आहे,
मला कुठले हि कारण चालणार नाही, मला कुठला हि थांबा घ्यायचा नाही,
माझी नरकात जाण्याची सुद्धा तयारी आहे, पण त्याला कारण स्वर्गीय असले पाहिजे . . . !

No comments:

Post a Comment