Sunday, May 13, 2012

मळलेल्या पायवाटेवरून कधीच जाऊ नका. 


स्वतःची आदर्श पायवाट तयार करा आणि 


त्यावर तुमच्या पाऊलखुणा सोडा.

No comments:

Post a Comment